Tình hình mua quạt mùa nắng nóng

Tình hình mua quạt mùa nắng nóng.

Theo số lượng thống kê của công ty quạt Tâm Sáng thì từ đầu mùa nóng tháng 4 đến thời điểm này công ty đã xuất đi hơn 3 tỷ tiền quạt và theo dự kiến thì số lượng quạt bán ra còn tiếp tục tăng nếu thời tiết vẫn còn nóng nắng thế này.